Can't find what you're looking for? Try Google Search!

Google
 

Sunday, April 27, 2008

Rezab Melayu untuk Bukan Melayu?

Ini sudah tentunya satu topik yang menarik untuk semua..

Terdapat cadangan bahawa tanah-tanah rizab Melayu boleh dipajakkan kepada bukan Melayu. Walau bagaimanapun ini sudah tentunya dengan beberapa sekatan yang perlu ditetapkan. Pada peringkat ini, ianya masih di dalam cadangan dan usaha-usaha sedang dilakukan supaya hartanah-hartanah rizab Melayu dapat ditingkatkan lagi nilainya dengan membuat pindaan terhadap Enakmen Rizab Melayu (ERM).

Antara cadangan tersebut adalah dengan membenarkan tanah rizab Melayu dipajakkan kepada bukan Melayu untuk suatu tempoh tidak melebihi 60 tahun. Ini adalah supaya pasaran terhadap hartanah tersebut dapat diperluaskan lagi dan seterusnya meningkatkan nilai terhadap hartanah tersebut. Tetapi adakah ianya suatu langkah yang wajar? Adakah ianya akan berlaku seperti apa yang diharapkan?


Tag: ,
, ,

No comments: